Trước đây, WordPress được tạo ra nhằm mục đích chỉ để làm nền tảng cho các trang blog. Do đó, nhắc đến WordPress ít ai nghĩ rằng nó có thể làm được một trang web bán hàng. Tuy nhiên, hiện nay,...