Bạn đang muốn tạo form liên hệ đẹp cho trang web WordPress của mình? Nếu được hỏi nên dùng plugin gì để làm form liên hệ, mình sẽ trả lời ngay là hãy dùng Contact Form 7. Thật vậy, đây là...