Nếu bạn đang sử dụng WordPress cho đối tượng là người Việt, chắc hẳn bạn sẽ muốn tất cả nội dung trên website sẽ có tiếng Việt. Thật may là WordPress đã có sẵn phiên bản tiếng Việt, bạn có thể...