Bạn có muốn thêm tính năng danh sách sản phẩm yêu thích vào cửa hàng WooCommerce của mình không? Danh sách mong muốn cho phép khách truy cập lưu các sản phẩm yêu thích của họ để họ có thể nhanh...