Một trang web muốn hoạt động và có người theo dõi thì nó phải có nội dung. Khi quản trị website WordPress, bạn sẽ thấy 2 danh mục đó là Trang và Bài viết. Về cơ bản chúng đều dùng để...