Một trong những yếu tố khiến WordPress trở thành một nền tảng phổ biến để tạo và quản lý trang web là khả năng tuỳ biến cực lớn của nó. Bởi vì nó là một CMS mã nguồn mở dựa trên PHP, bạn và...