Cài đặt gởi mail trong Wordress là việc cần thiết phải làm. Một website sẽ có lúc cần phải gởi email tự động cho người dùng, chẳng hạn như email liên hệ, email thông báo đơn hàng, email kích hoạt tài...