Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt WordPress lên hosting để có một website hoàn chỉnh có thể chạy được. Mời các bạn cùng theo dõi. Chuẩn bị Hosting, bạn sẽ được cấp một địa chỉ IP của hosting cùng...